Dúbrava - Cintorín Dúbrava

Cintorín Cintorín Dúbrava sa nachádza v obci Dúbrava, okres Snina, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Dúbrava, Dúbrava 46, 06773 Ubľa. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 057 / 767 31 47
✉ ou.dubrava@gmail.com

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: