Drienovská Nová Ves - Cintorín Drienovská Nová Ves

Cintorín Cintorín Drienovská Nová Ves sa nachádza v obci Drienovská Nová Ves, okres Prešov, Prešovský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 396 zosnulých v 277 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1855.

Správcom cintorína je Obec Drienovská Nová Ves, Drienovská Nová Ves č.83, 08201 Kendice. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ +421 51 779 71 86 , +421 903 435 591
✉ obecny.urad@drienovskanovaves.sk
🌐 http://www.drienovskanovaves.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 13.10.2022

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
158 Margita Ivanová rod. Pribulová 14.8.2007 76
121 Vladimír Stanek 12.4.2007 50
198 Ružena Kočišková rod. Kovaličová 31.1.2007 59
16 Anna Karnišová rod. Miženková 2007 82
36 Jozef Sepeši 13.9.2006 77
11 Ján Spišák 28.7.2006 75
22 Štefan Ivan 1.2.2006 79
199 Pavol Gdovin 14.9.2005 66
35 Anna Najmiková rod. Hažlinová 12.4.2005 84
29 Mária Matuščáková 29.3.2005 85

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: