Ďapalovce - Cintorín Ďapalovce

Cintorín Cintorín Ďapalovce sa nachádza v obci Ďapalovce, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Ďapalovce, Ďapalovce 136, 09405 Holčíkovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 057 / 488 07 12
✉ sekretariat@obecdapalovce.sk
🌐 http://www.obecdapalovce.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: