Chminianska Nová Ves - Cintorín Chminianska Nová Ves

Cintorín Cintorín Chminianska Nová Ves sa nachádza v obci Chminianska Nová Ves, okres Prešov, Prešovský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 780 zosnulých v 527 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1880.

Správcom cintorína je Obec Chminianska Nová Ves, Chminianska Nová Ves 32, 08233 Chminianska Nová Ves. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 051 / 795 85 10
✉ obec@chminianska.sk
🌐 http://www.chminianska.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 13.10.2022

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
169 Imrich Fedor 25.2.2007 70
400 Martin Balun 1.8.2006 71
321 Marián Fatla 9.7.2006 38
103 Jozef Pošivák 15.3.2006 65
322 František Konečný 23.2.2006 74
202 Ján Valenčin 8.2.2006 50
112 Margita Kalinová rod. Marušaková 8.2.2006 67
379 Žofia Katriňáková rod. Grejtáková 5.2.2006 79
445 Anna Antolová rod. Semanová 1.2.2006 92
162 Anton Starinec 25.5.2005 93

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: