Hronský Beňadik - cintorín Hronský Beňadik

Cintorín cintorín Hronský Beňadik sa nachádza v obci Hronský Beňadik, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 045 / 689 31 16,689 31 25,689 32 30
✉ info@obechronskybenadik.sk
🌐 http://www.obechronskybenadik.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: