Zemplínska Nová Ves - Cintorín Zemplínska Nová Ves

Cintorín Cintorín Zemplínska Nová Ves sa nachádza v obci Zemplínska Nová Ves, okres Trebišov, Košický kraj.

Správcom cintorína je Obec Zemplínska Nová Ves, Hlavná 182/51, 07616 Zemplínska Nová Ves. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 056 / 668 54 41
✉ sekretariat@znves.sk
🌐 https://www.znves.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii