Veľký Kamenec - Cintorín Veľký Kamenec

Cintorín Cintorín Veľký Kamenec sa nachádza v obci Veľký Kamenec, okres Trebišov, Košický kraj.

Správcom cintorína je Obec Veľký Kamenec, Veľký Kamenec 255, 07636 Veľký Kamenec. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ +421566283215
✉ info@velkykamenec.sk
🌐 http://www.velkykamenec.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii