Veľký Horeš - Cintorín Veľký Horeš

Cintorín Cintorín Veľký Horeš sa nachádza v obci Veľký Horeš, okres Trebišov, Košický kraj.

Správcom cintorína je Obec Veľký Horeš, Družstevná, 07652 Veľký Horeš. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ +421 56 63 97 209
✉ velkyhores@gmail.com
🌐 http://www.velkyhores.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii