Veľaty - Cintorín Veľaty

Cintorín Cintorín Veľaty sa nachádza v obci Veľaty, okres Trebišov, Košický kraj.

Správcom cintorína je Obec Veľaty, Staničná 8/12, 07615 Veľaty. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 056 6686 830
✉ ocu@velaty.sk
🌐 https://www.velaty.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii