Úhorná - Cintorín Úhorná

Cintorín Cintorín Úhorná sa nachádza v obci Úhorná, okres Gelnica, Košický kraj.

Správcom cintorína je Obec Úhorná, Úhorná 29, 05566 Úhorná. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ +421534897203
✉ obec@uhorna.sk
🌐 http://www.uhorna.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: