Svinice - Cintorín Svinice

Cintorín Cintorín Svinice sa nachádza v obci Svinice, okres Trebišov, Košický kraj.

Správcom cintorína je Obec Svinice, Hlavná 75/3., 07637 Svinice. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ +421 56 639 15 10
✉ obec.svinice@pobox.sk
🌐 http://www.svinice.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii