Soľnička - Cintorín Soľnička

Cintorín Cintorín Soľnička sa nachádza v obci Soľnička, okres Trebišov, Košický kraj.

Správcom cintorína je Obec Soľnička, Soľnička 68, 07653 Soľnička. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 0908 901 046
✉ obecnyuradsolnicka@gmail.com
🌐 https://www.e-obce.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii