Poľný Kesov - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Poľný Kesov, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 764 zosnulých v 395 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1912.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Poľný Kesov, Poľný Kesov 68, 95114 Poľný Kesov. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 037 / 778 71 27
✉ obec@polnykesov.eu, starostka@polnykesov.eu, podatelna@polnykesov.eu

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 2 Bohumil Fuska 4.10.2021 74
B / 22 František Lednický 16.7.2021 79
A / 28 Katarína Šemnická rod. Vinciová 14.7.2021 68
A / 258 Jozef Sedmák 26.5.2021 70
A / 243 Ida Lednická rod. Holecová 22.4.2021 80
B / 1 Pavol Hrapko 6.3.2021 64
A / 24 Júlia Motolíková rod. Štefanovičová 13.2.2021 92
A / 252 Mária Plentová 17.1.2021 80
A / 229 Gizela Molnárová rod. Patáková 7.1.2021 83
A / 247 Lýdia Mesárošová 5.1.2021 85

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: