Poľný Kesov - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Poľný Kesov, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 771 zosnulých v 395 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1912.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Poľný Kesov, Poľný Kesov 68, 95114 Poľný Kesov. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 037 / 778 71 27
✉ obec@polnykesov.eu, starostka@polnykesov.eu, podatelna@polnykesov.eu
🌐 http://www.polnykesov.eu/

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg reklama okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 223 Pavel Kalina 12.10.2022 89
A / 284 Ľudmila Jančovičová rod. Pšenková 21.9.2022 89
A / 30 Monika Lauková rod. Šubová 24.7.2022 51
A / 307 Helena Halomiová 11.6.2022 88
A / 56 Anna Kapsová rod. Mesárošová 17.3.2022 83
U / 6 Patrik Plenta 23.11.2021 44
B / 2 Bohumil Fuska 4.10.2021 74
B / 22 František Lednický 16.7.2021 79
A / 28 Katarína Šemnická rod. Vinciová 14.7.2021 68
A / 258 Jozef Sedmák 26.5.2021 70

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: