Krnča - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Krnča, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1214 zosnulých v 730 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1903.

Správcom cintorína je Obec Krnča, Októbrová 500, 95619 Krnča. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 038 / 530 22 28,530 21 97,98
✉ ocu@krnca.sk, obeckrnca@gmail.com
🌐 http://www.krnca.sk/

Fotogaléria

okolie_3.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg a/a386.jpg a/a383.jpg a/a382.jpg a/a379.jpg a/a387.jpg a/a381.jpg a/a391.jpg a/a380.jpg a/a393.jpg a/a384.jpg a/a390.jpg a/a389.jpg a/a385.jpg a/a388.jpg a/a392.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 35 Jolana Krošláková 7.3.2021 89
A / 249 Emília Móderová 3.2.2021 85
B / 36 Veronika Remeňová rod. Neštinová 1.2.2021 78
A / 163 Milan Zito 9.1.2021 81
B / 286 Vladimír Biely 5.1.2021 71
B / 339 Janka Mokraňová rod. Belušová 3.1.2021 76
A / 155 Amália Remeňová 31.12.2020 87
A / 304 Zlatica Žišková rod. Belušová 30.12.2020 83
B / 264 Janka Hlavinová 22.12.2020 79
A / 55 Vladimír Remeň 25.11.2020 80

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: