Sejkov - Cintorín Sejkov

Cintorín Cintorín Sejkov sa nachádza v obci Sejkov, okres Sobrance, Košický kraj.

Správcom cintorína je Obec Sejkov, Sejkov 80, 07251 Sejkov. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 056 / 659 94 21
✉ sejkov@lekosonline.sk
🌐 http://www.sejkov.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: