Sečovce - Cintorín Sečovce

Cintorín Cintorín Sečovce sa nachádza v obci Sečovce, okres Trebišov, Košický kraj.

Správcom cintorína je Mesto Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 07801 Sečovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 056/285 02 21
✉ primator@secovce.sk
🌐 https://www.secovce.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii