Ruský Hrabovec - Cintorín Ruský Hrabovec

Cintorín Cintorín Ruský Hrabovec sa nachádza v obci Ruský Hrabovec, okres Sobrance, Košický kraj.

Správcom cintorína je Obec Ruský Hrabovec, Ruský Hrabovec 51, 07264 Ruský Hrabovec. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 056 / 658 40 86
✉ ocuruskyhrabovec@centrum.sk
🌐 http://www.obecruskyhrabovec.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: