Ruská Bystrá - Cintorín Ruská Bystrá

Cintorín Cintorín Ruská Bystrá sa nachádza v obci Ruská Bystrá, okres Sobrance, Košický kraj.

Správcom cintorína je Obec Ruská Bystrá, Ruská Bystrá 19, 07264 Ruská Bystrá. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 056 – 658 40 71
✉ ruskabystra@lekosonline.sk
🌐 http://www.ruskabystra.lekosonline.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: