Pribeník - Cintorín Pribeník

Cintorín Cintorín Pribeník sa nachádza v obci Pribeník, okres Trebišov, Košický kraj.

Správcom cintorína je Obec Pribeník, Petőfiho 276, 07651 Pribeník. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 056 / 628 42 00
✉ obecpribenik@stonline.sk
🌐 http://www.pribenik.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii