Podhoroď - Cintorín Podhoroď

Cintorín Cintorín Podhoroď sa nachádza v obci Podhoroď, okres Sobrance, Košický kraj.

Správcom cintorína je Obec Podhoroď, Podhoroď 112, 07264 Podhoroď. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 0905 782 004
✉ podhorod@podhorod.sk
🌐 http://www.podhorod.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: