Nový Ruskov - Cintorín Nový Ruskov

Cintorín Cintorín Nový Ruskov sa nachádza v obci Nový Ruskov, okres Trebišov, Košický kraj.

Správcom cintorína je Obec Nový Ruskov, Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 07501 Nový Ruskov. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 056 / 672 65 01
✉ novyruskov@mail.viapvt.sk
🌐 https://www.novyruskov.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii