Malá Tŕňa - Cintorín Malá Tŕňa

Cintorín Cintorín Malá Tŕňa sa nachádza v obci Malá Tŕňa, okres Trebišov, Košický kraj.

Správcom cintorína je Obec Malá Tŕňa, Tokajská 25, 07682 Malá Tŕňa. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ +421 / 56 679 3351
✉ malatrna@gmail.com
🌐 https://malatrna.eu/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii