Lastovce - Cintorín Lastovce

Cintorín Cintorín Lastovce sa nachádza v obci Lastovce, okres Trebišov, Košický kraj.

Správcom cintorína je Obec Lastovce, Hlavná 306, 07614 Lastovce. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Cintorín Lastovce (0 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 056/670 22 42
✉ obeclastovce@mail.t-com.sk
🌐 http://www.lastovce.ocu.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii