Kráľovský Chlmec - Cintorín Kráľovský Chlmec

Cintorín Cintorín Kráľovský Chlmec sa nachádza v obci Kráľovský Chlmec, okres Trebišov, Košický kraj.

Správcom cintorína je Mesto Kráľovský Chlmec, Kossutha 99, 07701 Kráľovský Chlmec. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ :+421-56-6871514
✉ info@kralovskychlmec.sk
🌐 http://kralovskychlmec.org/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii