Kožuchov - Cintorín Kožuchov

Cintorín Cintorín Kožuchov sa nachádza v obci Kožuchov, okres Trebišov, Košický kraj.

Správcom cintorína je Obec Kožuchov, Hlavná 62, 07601 Kožuchov. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 056 / 672 31 46
✉ obec.kozuchov@centrum.sk
🌐 http://www.islovensko.sk/obec/kozuchov

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii