Nevidzany - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Nevidzany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 430 zosnulých v 293 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1869.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Nevidzany, Nevidzany 49, 97227 Nevidzany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 046 / 545 71 23
✉ obecnevidzanypd@centrum.sk
🌐 http://www.nevidzany-prievidza.sk/

Fotogaléria

nevidzany_air.jpg okolie1.jpg reklama okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg okolie9.jpg okolie10.jpg okolie11.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
295 Jozef Brtko 10.3.2022 68
172 Milan Vrška 27.2.2022 70
294 Ladislav Procházka 2.9.2021 64
22 Marta Kluvancová rod. Chudá 27.2.2021 83
293 Iveta Líšková rod. Vrecková 24.2.2021 52
292 Miroslav Kluvanec 12.1.2021 71
160 Milan Kluvanec 1.1.2021 60
174 Jožko Homoľa 26.12.2020 68
291 Emil Sobota 14.7.2020 85
260 Helena Vážna rod. Sobotová 26.2.2020 80

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: