Kazimír - Cintorín Kazimír

Cintorín Cintorín Kazimír sa nachádza v obci Kazimír, okres Trebišov, Košický kraj.

Správcom cintorína je Obec Kazimír, Hlavná 9, 07613 Kazimír. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 0910 989888
✉ info@kazimir.sk
🌐 https://www.kazimir.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii