Zoznam zosnulých

Na cintoríne Hlavný v obci Nevidzany

Vyhľadať zosnulého podľa priezviska:

Počet záznamov: 30 / 399   Zobraziť stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ján Janeje 23.4.1966 90
2 Jozef Vážny 10.8.1966 45
3 Tomáš Krajči 19.8.1966 37
4 Jozef Šagát 19.8.1966 32
5 Mária Šagátová rod. Štrbáková 15.9.1974 71
5 Jozef Šagát 15.2.1975 79
6 Anna Michalová rod. Janeje 8.2.1967 60
6 Ondrej Michal 2.1.1975 71
7 Ondrej Michal 22.2.1998 60
8 Marcel Michal 2005 67
8 Pavla Michalová rod. Kuchárová - -
9 Michal Vážny - -
9 Katarína Vážna - -
10 Rozália Hlinková rod. Ördögová 20.8.2007 71
10 Jozef Hlinka 25.11.2009 74
11 neznámy - -
14 Ondrej Ďuriš 1922 52
14 Mária Ďurišová rod. Chudá 1981 91
14 Vincent Ďuriš 1922 0
15 Mária Pánisová - -
19 Danka Oršuláková 10.10.1960 4
20 Agneša Michalová 4.11.1964 90
21 Ján Kluvanec 6.2.1965 62
21 Paulína Kluvancová rod. Pánisová 16.1.1972 64
22 Ján Kluvanec 15.3.1995 58
22 Marta Kluvancová rod. Chudá - -
23 Ján Kluvanec 8.6.1965 59
24 Juraj Hanus 25.11.1965 77
24 Zuzana Hanusová rod. Vážna 30.12.1967 79
25 Zuzana Vážna 31.5.1969 61