Zoznam zosnulých

Na cintoríne Hlavný v obci Kocurany

Vyhľadať zosnulého podľa priezviska:

Počet záznamov: 30 / 251   Zobraziť stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Jozef Bránik 1.1.2001 74
1 Antónia Brániková rod. Ďureje 16.8.1997 65
2 Tomáš Ďureje 18.6.1998 54
2 Ľudmila Ďurejová rod. Ľachká 29.11.2015 71
3 Ján Škandík 3.5.2000 89
3 Petronela Škandíková rod. Hrdá 15.12.2000 88
4 Ľubomír Hraňo 8.7.1995 33
4 Gejza Hraňo 15.10.2002 69
4 Žofia Hraňová rod. Dúbravková - -
5 Anton Briatka 19.12.1995 68
5 Emília Briatková rod. Ďureje 3.12.2013 83
6 Jozef Kliniec 27.12.1995 74
6 Mária Klincová rod. Marcipánová - -
7 Ondrej Bránik 21.9.1998 80
7 Mária Brániková rod. Pračková 24.5.2008 92
8 Vojtech Čičmanec 16.2.1998 59
9 Štefan Majdan 28.2.1996 90
9 Mária Majdanová rod. Šemrincová 1.11.1989 89
10 Jozef Ďureje 29.8.1993 44
10 Anna Ďurejová rod. Kučerová - -
11 Štefan Ďureje 14.10.1993 53
11 Mária Ďurejová - -
11 Ján Ďureje 2.11.2009 45
12 František Hianik 9.4.1994 60
12 Irena Hianiková rod. Mazaňová - -
13 Štefan Beka 22.3.1996 76
13 Pavla Beková rod. Bieliková - -
14 Štefan Bránik 22.9.1989 88
14 Petronela Brániková rod. Galanská 26.3.1992 91
15 Jozef Šimko 3.7.1989 71