Rezervácia hrobového miesta na cintoríne Hlavný v obci Horné Vestenice

Správcom cintorína je Obec Horne Vestenice, Horné Vestenice 257, 97222 Nitrica. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Mapa voľných miest

Voľné hrobové miesta sú vyznačené zelenou farbou. Po kliknutí na vybrané hrobové miesto sa vám zobrazí formulár, kde zadáte svoje kontaktné údaje. Hrobové miesto si rovnako môžete vybrať aj zo zoznamu pod touto mapou.

Zoznam voľných hrobových miest

32   1   134   135   165   166   214   309   310   311