Rezervácia hrobového miesta na cintoríne Hlavný v obci Malé Hoste

Správcom cintorína je Obec Malé Hoste, Malé Hoste č.191, 95637 Zlatníky. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Mapa voľných miest

Voľné hrobové miesta sú vyznačené zelenou farbou. Po kliknutí na vybrané hrobové miesto sa vám zobrazí formulár, kde zadáte svoje kontaktné údaje. Hrobové miesto si rovnako môžete vybrať aj zo zoznamu pod touto mapou.

Zoznam voľných hrobových miest

139   141   221   406   407   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401   402   403   404   405