Rezervácia hrobového miesta na cintoríne Hlavný v obci Opoj

Správcom cintorína je Obec Opoj, Opoj č.1, 91932 Opoj. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Mapa voľných miest

Voľné hrobové miesta sú vyznačené zelenou farbou. Po kliknutí na vybrané hrobové miesto sa vám zobrazí formulár, kde zadáte svoje kontaktné údaje. Hrobové miesto si rovnako môžete vybrať aj zo zoznamu pod touto mapou.

Zoznam voľných hrobových miest

A / 14   C / 55   C / 85   C / 86   C / 87   C / 88   C / 89   A / 89   C / 93   C / 94   C / 95   C / 96   C / 97   C / 98   C / 99   C / 100   C / 101   C / 102   C / 103