Rezervácia hrobového miesta na cintoríne Hlavný v obci Čechynce

Správcom cintorína je Obec Čechynce, Hlavná č. 112/74, 95107 Čechynce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Mapa voľných miest

Voľné hrobové miesta sú vyznačené zelenou farbou. Po kliknutí na vybrané hrobové miesto sa vám zobrazí formulár, kde zadáte svoje kontaktné údaje. Hrobové miesto si rovnako môžete vybrať aj zo zoznamu pod touto mapou.

Zoznam voľných hrobových miest

A / 442