Služby

Pre obce a správcov cintorínov ponúkame kompletný servis pasportizácie cintorínov vrátane vyhotovenia informačných tabúľ. Poskytujeme kvalitné služby v tejto oblasti už od roku 2007.

Samotná pasportizácia cintorína obsahuje:

 • vytvorenie digitálnej mapy
 • zber údajov z náhrobných kameňov
 • nafotenie hrobových miest a náhrobkov
 • naplnenie databázy údajmi
 • zverejnenie na Internete
 • zverejňovanie nájomných zmlúv
 • pravidelná aktualizácia cintorínov
 • vypracovanie informačných tabúľ zosnulých
 • informačné vitríny rôznych rozmerov
 • verejnosť získa prístup k informáciam o svojich zosnulých online
 • rozšírené informácie a prístup do aplikácie pre správcu cintorína
 • archivácia dát
 • neustála podpora vývoja programu – novú verziu programu nekupujete, ale ju dostávate

K ďaľším službám patrí vyhotovenie informačnej tabule zosnulých a hrobových miest na cintoríne, ponuka informačných vitrín, smerové tabule, smerové šípky, rozcestníky, alebo samolepky na hrobové miesta.

Viac sa o našej ponuke dozviete na firemných stránkach: www.3wsk.sk

Ukážka vyhotovenia tabúľ

Kontakt

Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať

Partneri

Kamenárstvo STONE s.r.o.

Pomníky, náhrobné kamene, doplnky

KASOČE, s.r.o.

Pomníky, hrobové zostavy, urnové hroby i rôzne doplnky, široká ponuka materiálov. Tvar i veľkosť vyrobíme presne podľa Vašej požiadavky. Spokojnosť zákazníka je pre nás kľúčom k úspechu!

MORICCONI - EDY racing s.r.o

Zaoberáme sa spracovaním prírodného kameňa a správcovskou činnosťou cintorínov v Partizánskom. Zabezpečovaním kompletnej realizácie betonóvých základov náhrobných pomníkov spojenú s montážou sa snažíme zabezpečiť odpočinok vašich blízkych. V cintorínskej a stavebnej architektúre ponúkame každému zákazdníkovi splnenie jeho požiadaviek.

STARKA s.r.o.

NEROBTE SI STAROSŤ S ČASOM ANI DIAĽKOU
Čistenie, obnova písma, výzdoba hrobového miesta, jednorázovo, alebo dlhodobý servis.

SWIT

Software na mieru