Služby

Pre obce a správcov cintorínov ponúkame kompletný servis pasportizácie cintorínov vrátane vyhotovenia informačných tabúľ. Poskytujeme kvalitné služby v tejto oblasti už od roku 2007.

Samotná pasportizácia cintorína obsahuje:

 • vytvorenie digitálnej mapy
 • zber údajov z náhrobných kameňov
 • nafotenie hrobových miest a náhrobkov
 • naplnenie databázy údajmi
 • zverejnenie na Internete
 • zverejňovanie nájomných zmlúv
 • pravidelná aktualizácia cintorínov
 • vypracovanie informačných tabúľ zosnulých
 • informačné vitríny rôznych rozmerov
 • verejnosť získa prístup k informáciam o svojich zosnulých online
 • rozšírené informácie a prístup do aplikácie pre správcu cintorína
 • archivácia dát
 • neustála podpora vývoja programu – novú verziu programu nekupujete, ale ju dostávate

Viac sa o našej ponuke dozviete na firemných stránkach: www.3wsk.sk

Ukážka vyhotovenia tabúľ

Kontakt

Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať