Trenčiansky kraj

Zoznam cintorínov v okrese Partizánske

Mesto/Obec - cintorín PSČ Hroby Zosnulí Posledná zmena
B
Bošany - Bošany 95618 1796 2798 11.5.2018
Brodzany - Hlavný 95842 615 1126 8.6.2018
H
Hradište - Cintorín 95854 528 1026 2.4.2018
K
Klátova Nová Ves - Janova Ves 95844 267 488 9.7.2018
Klátova Nová Ves - Klátova Nová Ves 95844 625 1291 25.4.2018
Klátova Nová Ves - Sádok 95844 44 83 24.9.2014
Kolačno - Hlavný 95841 436 926 13.7.2018
Krásno - Hlavný 95843 306 574 24.9.2010
L
Livina - Hlavný 95632 86 186 24.9.2010
Livinské Opatovce - Hlavný 95632 189 357 21.3.2018
M
Malé Uherce - Hlavný 95803 414 878 31.1.2018
N
Nadlice - Hlavný 95632 478 953 23.5.2018
Nedanovce - Nedanovce 95843 467 948 10.11.2017
O
Ostratice - Malé Ostratice 95634 184 351 20.6.2018
Ostratice - Veľké Ostratice 95634 332 607 14.6.2018
P
Partizánske - Miestna časť Návojovce 958XX 222 423 -
Pažiť - Hlavný 95803 192 363 28.5.2018
V
Veľké Uherce - Hlavný 95841 1038 2253 29.5.2018
Veľký Klíž - Klížske Hradište 95845 332 660 25.1.2018
Veľký Klíž - Klíž 95845 353 685 15.1.2018
Ž
Žabokreky nad Nitrou - Starý 95852 642 1275 30.7.2014
Žabokreky nad Nitrou - Nový 95852 1 1 24.9.2010