Trenčiansky kraj

Zoznam cintorínov v okrese Partizánske

Mesto/Obec - cintorín PSČ Hroby Zosnulí Posledná zmena
B
Bošany - Bošany 95618 1383 2720 8.3.2017
Brodzany - Hlavný 95842 629 2134 24.9.2010
K
Klátova Nová Ves - Janova Ves 95844 266 487 19.5.2017
Klátova Nová Ves - Klátova Nová Ves 95844 624 1288 6.11.2017
Klátova Nová Ves - Sádok 95844 44 83 24.9.2014
Kolačno - Hlavný 95841 434 927 2.11.2017
Krásno - Hlavný 95843 306 574 24.9.2010
L
Livina - Hlavný 95632 86 186 24.9.2010
Livinské Opatovce - Hlavný 95632 189 356 8.11.2017
M
Malé Uherce - Hlavný 95803 414 872 21.11.2017
N
Nadlice - Hlavný 95632 476 951 4.4.2017
Nedanovce - Nedanovce 95843 467 948 10.11.2017
O
Ostratice - Malé Ostratice 95634 182 347 27.10.2017
Ostratice - Veľké Ostratice 95634 330 606 21.11.2017
P
Pažiť - Hlavný 95803 178 342 4.6.2013
V
Veľké Uherce - Hlavný 95841 1038 2236 22.11.2017
Veľký Klíž - Klížske Hradište 95845 330 659 2.5.2017
Veľký Klíž - Klíž 95845 339 658 20.9.2017
Ž
Žabokreky nad Nitrou - Starý 95852 642 1275 30.7.2014
Žabokreky nad Nitrou - Nový 95852 1 1 24.9.2010