Nitriansky kraj

Zoznam cintorínov v okrese Topoľčany

Mesto/Obec - cintorín PSČ Hroby Zosnulí Posledná zmena
B
Belince - Belince 95612 197 334 13.6.2014
Blesovce - Blesovce 95601 235 434 31.10.2012
Č
Čermany - Čermany 95608 417 715 13.11.2017
H
Horné Obdokovce - Hlavný 95608 702 1228 25.9.2017
Horné Obdokovce - Obsolovce 95608 204 350 11.10.2017
Hrušovany - Hlavný 95613 432 829 26.7.2017
Ch
Chrabrany - Hlavný 95501 522 864 24.9.2010
J
Jacovce - Jacovce 95621 744 1338 15.12.2017
K
Kamanová - Hlavný 95612 304 547 26.10.2017
Koniarovce - Hlavný 95613 309 650 21.6.2017
Krnča - Hlavný 95619 730 1131 24.9.2010
Krušovce - Dolné Chlebany 95631 246 443 2.11.2017
Krušovce - Hlavný 95631 942 1772 14.11.2017
N
Nemečky - Hlavný 95622 225 408 27.7.2016
Nitrianska Blatnica - Hlavný 95605 825 1460 16.10.2017
O
Oponice - Hlavný 95614 453 800 4.11.2014
P
Prašice - Hlavný 95622 902 1736 6.11.2017
Práznovce - Hlavný 95501 390 735 14.11.2017
R
Rajčany - Rajčany 95632 365 726 2.11.2017
S
Solčany - Hlavný 95617 1082 2199 31.7.2017
Solčianky - Hlavný 95638 217 359 29.5.2017
Súlovce - Hlavný 95614 373 673 7.12.2017
Š
Šalgovce - Hlavný 95606 321 505 2.3.2012
T
Tvrdomestice - Starý 95622 218 293 24.9.2010
Tvrdomestice - Nový 95622 208 439 24.9.2010
U
Urmince - Hlavný 95602 772 1334 24.9.2010
V
Veľké Dvorany - Hlavný 95601 394 625 24.9.2010
Z
Závada - Hlavný 95501 526 825 5.12.2016