Okres Topoľčany

Zoznam cintorínov v okrese Topoľčany

Mesto/Obec - Cintorín PSČ Hroby Zosnulí Posledná zmena
B
Belince - Belince 95612 197 335 28.10.2019
Blesovce - Blesovce 95601 235 434 28.10.2019
Č
Čermany - Čermany 95608 418 724 26.11.2021
H
Horné Obdokovce - Hlavný 95608 729 1318 18.10.2021
Horné Obdokovce - Obsolovce 95608 211 384 19.7.2021
Hrušovany - Hlavný 95613 445 862 24.2.2021
Ch
Chrabrany - Hlavný 95501 566 1016 29.11.2021
J
Jacovce - Jacovce 95621 768 1523 8.12.2021
K
Kamanová - Hlavný 95612 313 570 21.9.2021
Koniarovce - Hlavný 95613 310 670 18.11.2021
Krnča - Hlavný 95619 730 1227 22.11.2021
Krušovce - Dolné Chlebany 95631 246 451 8.11.2021
Krušovce - Hlavný 95631 944 1833 1.12.2021
L
Lužany - Cintorín Lužany 95607 140 254 13.8.2021
N
Nemčice - Pohrebisko Nemčice 95501 754 1312 22.11.2021
Nemečky - Hlavný 95622 225 410 10.8.2020
Nitrianska Blatnica - Hlavný 95605 840 1591 26.11.2021
O
Oponice - Hlavný 95614 440 879 4.11.2021
P
Prašice - Hlavný 95622 935 1930 22.11.2021
Práznovce - Hlavný 95501 395 775 22.11.2021
R
Rajčany - Rajčany 95632 380 783 10.6.2021
S
Solčany - Hlavný 95617 1275 2586 8.12.2021
Solčianky - Hlavný 95638 222 402 10.9.2021
Súlovce - Hlavný 95614 378 649 7.12.2021
Š
Šalgovce - Hlavný 95606 328 538 28.10.2019
T
Tvrdomestice - Starý 95622 218 293 28.10.2019
Tvrdomestice - Nový 95622 208 439 28.10.2019
U
Urmince - Hlavný 95602 868 1586 8.10.2021
V
Veľké Dvorany - Hlavný 95601 396 738 27.8.2021
Z
Závada - Hlavný 95501 537 913 6.12.2021