Okres Topoľčany

V tomto okrese môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam cintorínov v okrese Topoľčany

Mesto/Obec - Cintorín PSČ Hroby Zosnulí Posledná zmena
B
Belince - Belince 95612 197 335 28.10.2019
Blesovce - Blesovce 95601 235 434 28.10.2019
Č
Čermany - Čermany 95608 418 727 21.4.2022
H
Horné Obdokovce - Hlavný 95608 731 1321 28.3.2022
Horné Obdokovce - Obsolovce 95608 211 384 19.7.2021
Hrušovany - Hlavný 95613 448 881 25.5.2022
Ch
Chrabrany - Hlavný 95501 568 1019 12.5.2022
J
Jacovce - Jacovce 95621 769 1527 22.3.2022
K
Kamanová - Hlavný 95612 314 575 12.4.2022
Koniarovce - Hlavný 95613 310 669 18.1.2022
Krnča - Hlavný 95619 731 1236 23.5.2022
Krušovce - Dolné Chlebany 95631 246 455 25.5.2022
Krušovce - Hlavný 95631 944 1845 3.5.2022
L
Lužany - Cintorín Lužany 95607 140 254 13.8.2021
N
Nemčice - Pohrebisko Nemčice 95501 761 1326 23.5.2022
Nemečky - Hlavný 95622 225 410 10.8.2020
Nitrianska Blatnica - Hlavný 95605 841 1593 17.5.2022
O
Oponice - Hlavný 95614 443 881 6.5.2022
P
Prašice - Hlavný 95622 941 1932 29.3.2022
Práznovce - Hlavný 95501 396 782 6.4.2022
R
Rajčany - Rajčany 95632 380 783 10.6.2021
S
Solčany - Hlavný 95617 1280 2593 24.5.2022
Solčianky - Hlavný 95638 223 404 3.5.2022
Súlovce - Hlavný 95614 378 652 15.2.2022
Š
Šalgovce - Hlavný 95606 328 540 22.3.2022
T
Tvrdomestice - Starý 95622 218 293 28.10.2019
Tvrdomestice - Nový 95622 208 439 28.10.2019
U
Urmince - Hlavný 95602 871 1594 21.3.2022
V
Veľké Dvorany - Hlavný 95601 396 738 27.8.2021
Z
Závada - Hlavný 95501 537 921 16.5.2022