Nitriansky kraj

Zoznam cintorínov v okrese Topoľčany

Mesto/Obec - cintorín PSČ Hroby Zosnulí Posledná zmena
B
Belince - Belince 95612 197 335 7.1.2019
Blesovce - Blesovce 95601 235 434 31.10.2012
Č
Čermany - Čermany 95608 417 715 13.11.2017
H
Horné Obdokovce - Hlavný 95608 704 1233 9.11.2018
Horné Obdokovce - Obsolovce 95608 204 354 18.6.2019
Hrušovany - Hlavný 95613 438 846 17.12.2018
Ch
Chrabrany - Hlavný 95501 556 970 18.6.2019
J
Jacovce - Jacovce 95621 753 1372 13.6.2019
K
Kamanová - Hlavný 95612 308 555 29.3.2019
Koniarovce - Hlavný 95613 310 658 25.1.2019
Krnča - Hlavný 95619 730 1131 24.9.2010
Krušovce - Dolné Chlebany 95631 246 444 3.1.2019
Krušovce - Hlavný 95631 943 1796 17.6.2019
L
Lužany - Cintorín Lužany 95607 140 250 11.3.2019
N
Nemčice - Pohrebisko Nemčice 95501 729 1271 19.6.2019
Nemečky - Hlavný 95622 225 408 27.7.2016
Nitrianska Blatnica - Hlavný 95605 836 1540 3.6.2019
O
Oponice - Hlavný 95614 453 800 4.11.2014
P
Prašice - Hlavný 95622 910 1751 17.6.2019
Práznovce - Hlavný 95501 390 751 23.4.2019
R
Rajčany - Rajčany 95632 378 761 19.2.2019
S
Solčany - Hlavný 95617 1189 2465 17.5.2019
Solčianky - Hlavný 95638 219 394 10.1.2019
Súlovce - Hlavný 95614 375 630 29.4.2019
Š
Šalgovce - Hlavný 95606 321 505 2.3.2012
T
Tvrdomestice - Starý 95622 218 293 24.9.2010
Tvrdomestice - Nový 95622 208 439 24.9.2010
U
Urmince - Hlavný 95602 772 1334 24.9.2010
V
Veľké Dvorany - Hlavný 95601 394 625 24.9.2010
Z
Závada - Hlavný 95501 531 867 22.2.2019