Okres Topoľčany

Zoznam cintorínov v okrese Topoľčany

Mesto/Obec - Cintorín PSČ Hroby Zosnulí Posledná zmena
B
Belince - Belince 95612 197 335 28.10.2019
Blesovce - Blesovce 95601 235 434 28.10.2019
Č
Čermany - Čermany 95608 418 716 26.5.2020
H
Horné Obdokovce - Hlavný 95608 706 1244 14.9.2020
Horné Obdokovce - Obsolovce 95608 204 354 28.10.2019
Hrušovany - Hlavný 95613 439 854 5.8.2020
Ch
Chrabrany - Hlavný 95501 562 972 26.8.2020
J
Jacovce - Jacovce 95621 761 1478 16.9.2020
K
Kamanová - Hlavný 95612 310 558 8.9.2020
Koniarovce - Hlavný 95613 310 668 21.9.2020
Krnča - Hlavný 95619 730 1200 21.9.2020
Krušovce - Dolné Chlebany 95631 246 447 19.5.2020
Krušovce - Hlavný 95631 944 1807 23.9.2020
L
Lužany - Cintorín Lužany 95607 140 253 24.4.2020
N
Nemčice - Pohrebisko Nemčice 95501 744 1294 24.9.2020
Nemečky - Hlavný 95622 225 410 10.8.2020
Nitrianska Blatnica - Hlavný 95605 837 1534 9.7.2020
O
Oponice - Hlavný 95614 453 800 28.10.2019
P
Prašice - Hlavný 95622 919 1881 24.9.2020
Práznovce - Hlavný 95501 391 768 8.9.2020
R
Rajčany - Rajčany 95632 379 762 18.3.2020
S
Solčany - Hlavný 95617 1201 2495 18.9.2020
Solčianky - Hlavný 95638 221 397 23.9.2020
Súlovce - Hlavný 95614 378 638 27.8.2020
Š
Šalgovce - Hlavný 95606 328 538 28.10.2019
T
Tvrdomestice - Starý 95622 218 293 28.10.2019
Tvrdomestice - Nový 95622 208 439 28.10.2019
U
Urmince - Hlavný 95602 858 1541 3.4.2020
V
Veľké Dvorany - Hlavný 95601 395 731 28.10.2019
Z
Závada - Hlavný 95501 533 873 18.9.2020