Okres Topoľčany

Zoznam cintorínov v okrese Topoľčany

Mesto/Obec - Cintorín PSČ Hroby Zosnulí Posledná zmena
B
Belince - Belince 95612 197 335 28.10.2019
Blesovce - Blesovce 95601 235 434 28.10.2019
Č
Čermany - Čermany 95608 418 719 18.11.2020
H
Horné Obdokovce - Hlavný 95608 727 1314 12.7.2021
Horné Obdokovce - Obsolovce 95608 211 384 19.7.2021
Hrušovany - Hlavný 95613 445 862 24.2.2021
Ch
Chrabrany - Hlavný 95501 565 1015 6.7.2021
J
Jacovce - Jacovce 95621 764 1515 4.8.2021
K
Kamanová - Hlavný 95612 312 563 11.6.2021
Koniarovce - Hlavný 95613 310 668 15.6.2021
Krnča - Hlavný 95619 730 1223 3.8.2021
Krušovce - Dolné Chlebany 95631 246 450 25.6.2021
Krušovce - Hlavný 95631 944 1826 8.7.2021
L
Lužany - Cintorín Lužany 95607 140 253 24.4.2020
N
Nemčice - Pohrebisko Nemčice 95501 754 1310 13.4.2021
Nemečky - Hlavný 95622 225 410 10.8.2020
Nitrianska Blatnica - Hlavný 95605 840 1589 16.6.2021
O
Oponice - Hlavný 95614 440 877 8.6.2021
P
Prašice - Hlavný 95622 931 1926 2.8.2021
Práznovce - Hlavný 95501 394 770 14.7.2021
R
Rajčany - Rajčany 95632 380 783 10.6.2021
S
Solčany - Hlavný 95617 1272 2580 3.8.2021
Solčianky - Hlavný 95638 222 400 4.3.2021
Súlovce - Hlavný 95614 378 644 12.3.2021
Š
Šalgovce - Hlavný 95606 328 538 28.10.2019
T
Tvrdomestice - Starý 95622 218 293 28.10.2019
Tvrdomestice - Nový 95622 208 439 28.10.2019
U
Urmince - Hlavný 95602 867 1583 29.6.2021
V
Veľké Dvorany - Hlavný 95601 395 736 26.2.2021
Z
Závada - Hlavný 95501 536 907 28.7.2021