Kontakt

Upozornenie!
Prichádzate zo stránok cintorína Čabalovce - Čabalovce - Sterkovce.
Správcom cintorína je Obec Čabalovce, Čabalovce 74, 06716 Výrava.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 057 / 739 31 61
✉ obeccabalovce@centrum.sk


Pre informácie ohľadom našich služieb pre správcov cintorínov, alebo pre umiestnenie reklamy nás kontaktujte prostredníctvom nasledovného formulára:

Vaše meno

E-mailová adresa

Správa

Kontrolný obrázok
Opíšte prosím text z tohoto obrázka:
Kontrolný obrázok