Hrobové miesto číslo 7

Informácie o hrobe

Obrázok hrobového miesta
Sekcia
Číslo HM7
Typ HMdvojhrob

Hrob sa nachádza na cintoríne Hlavný v obci Malatiná, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj

Zosnulí na hrobe

Ján Paluga† 19.5.2008
Františka Palugovᆠ11.10.1993
Ignác Paluga† -

Zmluvy na hrobe

Správca/Obec/Mesto si neaktivovalo službu zverejňovania zmlúv za hrobové miesta na tomto cintoríne.

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.