Hrobové miesto číslo B / 2

Informácie o hrobe

Obrázok hrobového miesta
SekciaB
Číslo HM2
Typ HMdetský

Hrob sa nachádza na cintoríne Hlavný v obci Opoj, okres Trnava, Trnavský kraj

Zosnulí na hrobe

Petrík Nejezchleb† 27.9.1975

Zmluvy na hrobe

Správca/Obec/Mesto si neaktivovalo službu zverejňovania zmlúv za hrobové miesta na tomto cintoríne.

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.