Hrobové miesto číslo 3

Informácie o hrobe

Obrázok hrobového miesta
Sekcia
Číslo HM3
Typ HMhrob

Hrob sa nachádza na cintoríne Hlavný v obci Nevidzany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj

Zosnulí na hrobe

Tomáš Krajči† 19.8.1966

Zmluvy na hrobe

NájomcaRočná
platba
Uzavretie
zmluvy
Nájomné
platené do
Je nájomné
uhradené?
Zobraziť
Jarmila Krajčiová, Nevidzany Č. 136, 97227 Nevidzany0,70 EUR / rok14.3.201215.3.2022ÁNOPDF

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.