Hrobové miesto číslo 5

Informácie o hrobe

Obrázok hrobového miesta
Sekcia
Číslo HM5
Typ HMdvojhrob

Hrob sa nachádza na cintoríne Hlavný v obci Kocurany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj

Zosnulí na hrobe

Anton Briatka† 19.12.1995
Emília Briatkovᆠ3.12.2013

Zmluvy na hrobe

Správca/Obec/Mesto si neaktivovalo službu zverejňovania zmlúv za hrobové miesta na tomto cintoríne.

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.