Hrobové miesto číslo 4

Informácie o hrobe

Obrázok hrobového miesta
Sekcia
Číslo HM4
Typ HMtrojhrob

Hrob sa nachádza na cintoríne Hlavný v obci Kocurany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj

Zosnulí na hrobe

Ľubomír Hraňo† 8.7.1995
Gejza Hraňo† 15.10.2002
Žofia Hraňovᆠ-

Zmluvy na hrobe

Správca/Obec/Mesto si neaktivovalo službu zverejňovania zmlúv za hrobové miesta na tomto cintoríne.

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.