Hrobové miesto číslo 3

Informácie o hrobe

Obrázok hrobového miesta
Sekcia
Číslo HM3
Typ HMdvojhrob

Hrob sa nachádza na cintoríne Píla v obci Píla, okres Pezinok, Bratislavský kraj

Zosnulí na hrobe

Žigmund Gáži† 27.5.2004
Ervín Gáži† 8.10.1948

Zmluvy na hrobe

NájomcaRočná
platba
Uzavretie
zmluvy
Nájomné
platené do
Je nájomné
uhradené?
Zobraziť
Júlia Gážiová, Hlavná 18, 90089 Píla2,66 EUR / rok1.1.20071.1.2016ÁNOPDF
Júlia Gážiová, Píla Č.18, 90089 Píla2,66 EUR / rok1.1.201631.12.2025ÁNOPDF

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.