Hrobové miesto číslo 9

Informácie o hrobe

Obrázok hrobového miesta
Sekcia
Číslo HM9
Typ HMdvojhrob

Hrob sa nachádza na cintoríne Ducové v obci Ducové, okres Piešťany, Trnavský kraj

Zosnulí na hrobe

Blažej Hlísta† 16.5.1960
Paulína Hlístovᆠ22.2.1971

Zmluvy na hrobe

Správca/Obec/Mesto si neaktivovalo službu zverejňovania zmlúv za hrobové miesta na tomto cintoríne.

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.