Hrobové miesto číslo 7

Informácie o hrobe

Obrázok hrobového miesta
Sekcia
Číslo HM7
Typ HMjednohrob

Hrob sa nachádza na cintoríne Ducové v obci Ducové, okres Piešťany, Trnavský kraj

Zosnulí na hrobe

neznámy† -

Zmluvy na hrobe

Správca/Obec/Mesto si neaktivovalo službu zverejňovania zmlúv za hrobové miesta na tomto cintoríne.

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.