Hrobové miesto číslo 1

Informácie o hrobe

Obrázok hrobového miesta
Sekcia
Číslo HM1
Typ HMdetský

Hrob sa nachádza na cintoríne Ducové v obci Ducové, okres Piešťany, Trnavský kraj

Zosnulí na hrobe

Evka Adamekovᆠ20.4.1951

Zmluvy na hrobe

Správca/Obec/Mesto si neaktivovalo službu zverejňovania zmlúv za hrobové miesta na tomto cintoríne.

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.