Vyhľadávanie zosnulých príbuzných

Vyhľadávanie podľa mena

Zadajte meno a/alebo celé priezvisko:

Upozornenie: Vyhľadáva sa presná zhoda v priezvisku, ale diakritika sa pri vyhľadávaní ignoruje. Ak zadávate celé meno, stačia iniciálky krstného mena, ale priezvisko musí byť zadané celé.
Príklady ako napísať meno do vyhľadávania (bez uvodzoviek): "Jan Novak", "J Novak", "Novak".