List of deceased

In the Cemetery PohrebiskoPetrovice Setechov in Petrovice

Find deceased by name and / or surname:

Number of 30 / 297   View Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grave number Name, Surname, Birth name Date of death Age
1 neznámy - -
2 Jozef Lukáč - -
2 Maria Lukáčová rod. Bondorová - -
3 Juraj Bondora 1913 85
3 Katerina Bondora rod. Hricovec - -
4 Ján Biro 2013 48
5 Milan Bíra 22.1.1994 56
5 Mária Bírova - -
6 Štefan Vároś 23.6.1990 56
6 Anna Várośová rod. Šutarová 4.3.2016 77
7 Ján Bondora 1991 11
8 Róbert Kubica 9.9.2005 64
8 Anna Kubicová - -
9 Milan Makyńa - -
9 Vlasta Makyńová rod. Rumanová - -
9 Štefan Makyńa - -
9 Alžbeta Rumanová 8.2.1981 83
10 Pavol Rumana 28.3.1994 65
10 Anna Rumanová rod. Caránková 27.5.2016 81
10 Peter Rumana 26.9.2012 55
11 neznámy - -
12 Ján Durnek 25.11.1988 67
12 Jana Durneková rod. Unzeitigová 29.4.1991 67
13 neznámy - -
14 neznámy - -
15 neznámy - -
16 Štefánia Zahradíková 13.11.1985 53
16 Ladislav Zahradník 14.6.1994 69
17 neznámy - -
18 Jozef Mešo 5.9.1984 77