List of deceased

In the Cemetery Pohrebisko Petrovice Starý in Petrovice

Find deceased by name and / or surname:

Number of 30 / 467   View Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Grave number Name, Surname, Birth name Date of death Age
1 František Pavelek 24.3.1977 83
1 Mária Paveleková rod. Kuciaková 20.5.1973 77
2 Mária Šebeňová rod. Hujiková 4.2.1974 81
3 Mária Vršová 10.9.1973 87
4 neznámy - -
5 Anton Šebena 15.7.1990 83
5 Mária Šebenová rod. Slesarová 10.7.1978 74
6 Michal Michajlov 7.8.1974 52
6 Mária Michajlová rod. Valičková 18.5.2001 73
7 neznámy - -
8 Veronika Slesarová rod. Natušová 3.11.1973 79
8 Alojz Slesar 1.1.1989 83
9 Hermanova - -
9 Herman - -
10 Anna Kavalcová rod. Komadová - -
10 Jozef Kavalec - -
10 Silvester Šotník 2006 43
11 Lucia Slesarová 23.5.1977 79
11 Jozef Slesar 17.5.1991 83
12 Juraj Rajčan 22.6.1977 70
12 Magdaléna Rajčanová rod. Mikolášová 3.2.2003 93
13 Kadorová - -
14 Ľudovít Boškaj 7.4.1976 45
15 Jakub Hrtánko 30.3.1975 71
15 Angela Hrtánková rod. Rišicová 23.8.2002 91
15 Michal Žídek - -
15 Nadežda Žídeková rod. Gregušová - -
16 Štefánia Mitášova 24.7.2005 99
16 Rudolf Mitáš 13.5.1975 70
16 Katarína Mitášova 30.3.1976 94