List of deceased

In the Cemetery Cintorín Malá Domaša in Malá Domaša

Find deceased by name and / or surname:

Number of 30 / 393   View Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Grave number Name, Surname, Birth name Date of death Age
1 Marienka Petková 1942 0
1 Štefan Petko 1971 58
1 Anna Petková rod. Lackyová 1998 84
3 Michal Durkaj 30.12.2000 71
3 Anna Durkajová rod. Onofrejová 1.3.1991 56
4 Ján Durkaj 16.10.1989 69
4 Helena Durkajová rod. Hermanovská 15.10.1987 65
6 Ján Mražík 30.3.1998 71
6 Anna Mražíková rod. Petková 12.3.2008 79
7 Ján Tomčák 31.5.1980 56
7 Terézia Tomčáková rod. Jenčová 9.12.2011 81
8 Miroslav Tomčák 19.7.1967 5
9 Ján Petriga 1942 79
9 Mária Dzurčaninová rod. Petrigová 28.2.1973 84
9 Zuzana Petrigová rod. Karchová 1915 53
12 Mária Dzurčaninová - -
12 Michal Dzurčanin 26.6.2011 71
12 Anna Dzurčaninová rod. Horňáková 14.10.1992 80
12 Michal Dzurčani 1984 74
14 Mária Durkajová rod. Durčanina 3.6.1998 90
15 Ján Durkaj 26.10.1966 43
15 Mária Durkajová - -
16 Ján Dzurčanin 18.5.1966 35
16 Anna Dzurčaninová 4.7.2002 68
17 Jozef Durkaj 18.5.1966 33
17 Mária Durkajová rod. Raničová 20.12.2010 79
18 Bartolomej Durkaj 6.9.2018 71
18 Jolana Durkajová rod. Čečková - -
18 Ján Durkaj 1974 75
18 Anna Durkajová 1989 92